A Parlament 2017. november 14-én elfogadta az adójogszabályokat módosító törvénytervezeteket, amelyek többsége 2018. január 1-jén lép hatályba. Az alábbiakban ezeket a főbb változásokat kívánom röviden bemutatni:

A minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos változások

2018. január 1-től a minimálbér 127.500 forintról 138.000 forintra, míg a garantált bérminimum 161.000 forintról 180.500 forintra nő.

A szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos változások

2018. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökken. Ezzel párhuzamosan az egyszerűsített közteherviselési járulék, valamint az egészségügyi hozzájárulás maximális mértéke is 19,5 százalékra csökken.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos változások

2018. január 1-jétől 5 százalékra csökken a következő termékek/szolgáltatások áfakulcsa:

 • emberi fogyasztásra alkalmas hal és egyes haltermékek;
 • Braille-írógép, -nyomtató és -kijelző;
 • internet-hozzáférési szolgáltatás;
 • étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.

A személyi jövedelemadóval kapcsolatos változások

A jövőben a magánszemélyeknek az egyházak javára tett egy százalékos felajánlása nem csupán az adott adóévre fog vonatkozni, hanem folytatólagosan annak módosításáig, illetve visszavonásáig. Továbbá a rendelkező magánszemély adatairól a jövőben már nem csak az alapítványok, egyéb szervezetek, hanem az egyházak is tájékoztatást kaphatnak (a magánszemély nyilatkozata alapján).

A kisadózó vállalkozók tételes adójával kapcsolatos változások

Eddig is tudott volt minden katás számára, hogy amennyiben az év utolsó napján 100.000 forintot meghaladó tartozása volt, úgy megszűnt a kata adóalanyisága. 2018. január 1-től ez annyiban változik, hogy ha az adott napon tartozása lesz, és emiatt elindult ellene a megszüntető eljárás, és még a megszüntető határozat jogerőre emelkedéséig befizeti az elmaradást, úgy megmaradhat a kata hatálya alatt.

2018. január 1-től az ügyvédi irodák is választhatják a kata adóalanyiságot, és a felsőoktatási intézmények hallgatói bekerülhetnek a másodállású, azaz a 25.000 forintos katás kategóriába.

A kisvállalkozói adóval kapcsolatos változások

A kiva mértéke 2018. január 1-től 13 százalék lesz.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos változások

2018. január 1-től a járulék havi összege 7.110 forintról 7.320 forintra nő.

A számlázással kapcsolatos változások

2018. január 1-től minden olyan számlára fel kell tüntetni a vevő adószámát, amelynek az áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100.000 forintot. 2018. július 1-től pedig elkezdődik a 100.000 forint áfa tartalmú számlák online adatszolgáltatása. Ha addig a használt számlázó program nem lesz alkalmas az online adatszolgáltatásra, úgy választható lesz a kézi adatszolgáltatás. Ebben az esetben a kiállított számla adatait a számla kiállítását követő 5 napon belül egy online felületen kell feltölteni.

Az adózás rendjével kapcsolatos változások

2018. január 1-től az adózás rendjében a következő változások lesznek:

 • A belföldi társaságoknak a külföldi bankszámlájukat is be kell jelenteni.
 • Az adótartozó, illetve adótartozással megszűnő cégekben döntő pozíciót betöltő személyeknek – ha új céget kívánnak alapítani -, akkor adófizetési biztosítékot kell fizetni.
 • Minden adózót megillető kedvezmény feltétele lesz a tartozásmentesség.
 • A NAV oldalán közzé lesz téve azon adózok adatai is, akik az áfa bevallási kötelezettségüknek több mint két bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget.
 • A készpénzfizetés bejelentése csak a kapcsolt vállalkozások közötti 1 millió forintot meghaladó ügyletek esetén marad meg.
 • Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek közötti havi 1,5 millió forintot meghaladó készpénzforgalom automatikus bírságot von maga után.
 • 1 millió forint bírság szabható ki a foglalkoztatott bejelentésének elmulasztásáért, késedelmes, de adóellenőrzés megkezdéséig bejelentetés esetén „csak” a késedelem miatt jár szankció.
 • 1 millió forintig terjedhet a kiszabott bírság akkor is, ha nem állít ki számlát, vagy nem valós összegről teszi, vagy ha alkalmatlanok ellenőrzésre a megőrzött iratai. Ha nincs meg egy kiállított számlája, az 500.000 Ft-ot ér számlánként.
 • Nem lesz kötelező az alanyi mentességet választó egyéni vállalkozóknak bankszámlát nyitni.

Pásztó, 2017. december 7.

                                                                                                                                                      Oravecz Györgyné
okleveles közgazdász, adószakértő
a SZÁMLA-SZÁM Kft. ügyvezetője

 

A közeljövőben további hasznos és érdekes információkkal jelentkezünk a könyvelés világából az aktuális trendekkel, folyamatokkal kapcsolatban, valamint próbálunk segíteni ehhez hasonló cikkekkel a vállalkozás hatékonyabb hétköznapjait.

 További kérdésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal vagy ismerje meg az általunk nyújtott szolgáltatásokat megújult weblapunkon!
https://szamla-szam.hu/szolgaltatasok/