A vállalkozók, gazdálkodók elvárása a könyvelőkkel szemben, hogy a számláikból, számviteli bizonylataikból pontos könyvelés készüljön. Ehhez azonban ők is hozzájárulhatnak azzal, hogy rendezetten, könyvelésre alkalmas állapotban viszik a könyvelési anyagot a könyvelőhöz.

A korlátolt felelősségű társaságoknál, a betéti társaságoknál és a részvénytársaságoknál, vagyis a kettős könyvvezetésre kötelezett vállalkozásoknál a számlákat, számviteli bizonylatokat négy csoportba soroljuk a könyvelésre való előkészítésük szempontjából. Az első csoportba kerülnek a bejövő utalásos számlák (szállítói számlák), amelyeket a teljesítésük dátumával rakjuk emelkedő sorrendbe. A második csoportba kerülnek a kimenő utalásos számlák (vevői számlák), amelyeket ugyancsak a teljesítésük dátumával rakjuk emelkedő sorrendbe. Mind a bejövő, mind pedig a kimenő számlák esetében a számlák mögé kell helyezni az esetleges szállítási jegyzéket, szerződést, vagy egyéb bizonylatot. A harmadik csoportba a banki kivonatok kerülnek, amelyeket a kibocsátásuk dátumával kell sorba rakni úgy, hogy a kivonatszám tekintetében ne legyen kihagyás. Végül a negyedik csoportba kerülnek a készpénzes számlák, számviteli bizonylatok, amelyeket ugyancsak a kibocsátásuk dátumával kell emelkedő sorrendbe rakni. Ezekről a vállalkozóknak hónap közben úgynevezett pénztárkönyvet kell vezetni, amelyben minden készpénzes pénzmozgást rögzíteniük kell.

Az egyéni vállalkozások esetében a számlákat, számviteli bizonylatokat két csoportba soroljuk a könyvelésre való előkészítésük szempontjából. Az első csoportba tartoznak a készpénzes számlák és bizonylatok, míg a második csoportba a banki kivonatok. A banki kivonatok mögé kell besorolni azokat a bejövő utalásos és kimenő utalásos számlákat, amelyeket az adott banki kivonaton kiegyenlítettek. Ezt követően a készpénzes számlákat és a banki kivonatokat vegyesen, kibocsátásuk dátumával kell emelkedő sorrendbe rakni.

Olyan számlák, amelyek összege sárga csekken kerül befizetésre csak abban az esetben számolhatók elé a könyvelésben, ha a számlához hozzátűzték a befizetést igazoló sárga csekket. A könyveléshez szükséges számlákat és bizonylatokat legkésőbb a tárgyhót követő 10-ig kell eljuttatni könyvelőhöz.

A bérszámfejtéshez a dolgozókról vezetett jelenléti ívre van szükség, amivel egy időben kell a könyvelőhöz eljuttatni az egyszerűsített foglalkoztatottakkal kötött szerződéseket, és a betegszabadságon, táppénzen lévő dolgozók orvosi igazolásait. A bérszámfejtéshez szükséges jelenléti íveket, szerződéseket és orvosi igazolásokat legkésőbb a tárgyhót követő 5-ig kell eljuttatni könyvelőhöz.

A közeljövőben további hasznos és érdekes információkkal jelentkezünk a könyvelés világából az aktuális trendekkel, folyamatokkal kapcsolatban, valamint próbálunk segíteni ehhez hasonló cikkekkel a vállalkozás hatékonyabb hétköznapjait.

 További kérdésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal! Ismerje meg szolgáltatásainkat megújult weblapunkon!

Pásztó, 2017. november 26.

 

Dr. Oravecz György Zsolt, PhD
okleveles gazdasági agrármérnök, adótanácsadó
a SZÁMLA-SZÁM Kft. ügyvezetője

 

https://szamla-szam.hu/szolgaltatasok/